Σύγχρονες μέθοδοι καλλιέργειας και προοπτικές της ελαιοκομίας στη Δυτική Ελλάδα

Το τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου σας προσκαλεί στο 4ο θεματικό εργαστήριο του έργου «Towards a Common Quality Control and Food Chain Traceability System for the Greek - Italian Primary Sector of Activity – “AGROQUALITY”», που υλοποιεί σε συνεργασία με το Δήμο του Lecce, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, με θέμα: “Σύγχρονες μέθοδοι καλλιέργειας και προοπτικές της ελαιοκομίας στη Δυτική Ελλάδα”.
Θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18:00 μμ. στην αίθουσα του Επιμελητηρίου στην Άρτα (Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

18:00 
Προσέλευση - Εγγραφές
18:15
Χαιρετισμοί
18:30
Εισήγηση από μέλος της ομάδας «Στους δρόμους της  ελιάς και της πορτοκαλιάς»
Σκουλίδα Ελένη, Αγροοικολόγος
18:40
Παρουσίαση του έργου «Agroquality».
Καθηγητής Μάνος Γεώργιος , ΤΕΙ Ηπείρου, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου
19:00
Ολοκληρωμένη και Βιολογική Διαχείριση ελαιώνα»
Γάτσιος Αναστάσιος, Γεωπόνος, Πρόεδρος Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας
19:15
Διαχείριση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων σε Επιχειρήσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ελαιοκομικών Προϊόντων
Δρ. Ευάγγελος Λ. Ψωμάς, PhD, Λέκτορας Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Παν. Πατρών
19:30
Η καλλιέργεια της ελιάς στη περιοχή του Salento στην Ιταλία
Εκπρόσωπος από το Δήμο του Lecce/Italy
19:45   
Διάλειμμα - Καφές
20:00
Στρατηγικές εμπορίας και προώθησης του ελαιόλαδου  και της επιτραπέζιας ελιάς»
Κωνσταντίνος Μπαλάφας, MSc, Senior Brand Manager FMCG FrieslandCampina,  Vivartia, Chipita/ Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής Olive Vision
20:15
Οι προοπτικές της ελαιοκομίας στη Δυτική Ελλάδα»
Μαγκλάρας Παναγιώτης, Γεωπόνος MSc, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμ.  Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Παν. Ιωαννίνων
20:30
Συζήτηση – Συμπεράσματα
20:45
Λήξη

 

AGENDA OF THE WORKSHOP

18:00
Registration of the Participants
18:15
Welcome Speeches
Chair:  Prof. Georgios Manos - Technological Educational Institute of Epirus, Project Manager
18:30 
 Suggestion from a member of the team ‘For the cultivation of Olives and Oranges
Eleni Skoulida, Agroecologist
18:40 
Brief Presentation of the Project AGROQUALITY
Prof. Georgios Manos, Technological Educational Institute of Epirus - Project Manager of the AGROQUALITY Project
19:00
Integrated and Organic olive grove management
Gatsios Anastasios, Agronomist, President of Agronomists Association in Preveza
19:30
Quality & Food Safety Management in the Supply Chain of   Olive Products
Dr. Evaggelos L. Psomas, PhD, Lecturer, Department of Business Administration of Food and Agricultural, Univ. of Patras.
19:45  
Coffee break
20:00
Strategies for marketing and promotion of olive oil and table olives
Constantinos Mpalafas, Msc, Senior Brand Manager FMCG FrieslandCampina,  Vivartia, Chipita/ Founder and General Manager of Olive Vision
20:15
The prospects of olive cultivation in Western Greece
Maglaras Panagiotis, Agronomist Msc, PhD Candidate in the Dep. of Biological  Applications and Technology, Univ. of Ioannina
20:30
Discussion - Conclusions
20:45
End of the Workshop

footer-wave

Interreg Greece-Italy 2007-2013 "The views and opinions expressed in this (article/publication/website/brochure etc.) are purely those of the writers/owners/partners and may not in any circumstances be regarded as stating an official position of the European Commission".
 AgroQuality grand agreement no: i1.11.07  eu flag